Skip to main content

De bouw van WSV ’t Waaltje

Start van de bouw van de haven | 28 april 2021

 serie 1

Op 28 april is de bouwer gestart met het opruimen van het gebied. Een aantal bootjes moesten nog verplaatst worden naar een apart deel van het terrein. De wrakken zijn afgevoerd en een aantal stalen bootjes worden nog even bewaard in afwachting van de eigenaar.

Serie 2

Men is begonnen met het uitgraven van de haven en het plaatsen van de steigers. Zij plaatsen de steigers in het land en wachten met het doorsteken van de grond naar het water. Op deze manier kunnen ze ‘droog’ werken. In een later stadium zullen ze de grond onder en rondom de steigers weg graven.

Serie 3

De haven begint steeds meer vorm te krijgen. De kant wordt nu ook goed zichtbaar. De hellingbaan is nagenoeg gereed en ziet er goed en degelijk uit.

Eindresultaat

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de afronding van de haven. En wachten wij nu op de overdracht van de haven naar de vereniging.

In december 2021 zijn we gestart met de fundering van het verenigingsgebouw.