De vereniging

De WSV ’t Waaltje is opgericht in de zomer van 2017. We waren toen al zeker 4 jaar in gesprek met de gemeente Barendrecht om van het huidige gebied een mooie en aantrekkelijke lokatie te maken. En niet alleen voor de ligplaatshouders maar ook voor liefhebbers van water uit de omgeving die graag langs De Waal willen recreëren. Er zijn namelijk maar weinig mogelijkheden om het water te benaderen. Het moet een gebied worden dat er goed en verzorgt uitziet en aantrekkelijk is voor inwoners uit de regio en de ligplaatshouders.

De totstandkoming van de Waalvisie in 2017 bleek de doorbraak. De haven zou prima passen in de Waalvisie. De Waalvisie is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de alle gemeenten die grenzen aan De Waal. Vanaf dat moment zijn we met de gemeente Barendrecht op een constructieve wijze gaan werken aan een gezamenlijk plan waarin de haven een prominente plaats krijgt. Het nieuw in te richten gebied aan de Noldijk  zal voor een breed publiek toegankelijk worden. Voor de Vereniging is het van belang dat de boten een beschutte plek krijgen en dat er een mooie en veilige lokatie wordt geboden waar mensen met een gerust hart hun boot kunnen achterlaten.

Het bestuur van de Watersport Vereniging ’t Waaltje bestaat uit de mensen die vanaf het eerste uur bij het plan betrokken zijn geweest. Zij trekken al zeker 7 jaar de kar.

Inmiddels is de haven gereed. Alle plaatsen zijn vergeven. Er is ook weer een wachtlijst.

Op dit moment zijn wij gestopt met inschrijven omdat de wachtlijst anders te lang wordt. Op dit moment biedt de haven plaats aan 68 boten. Op termijn, en dat kan al zijn over twee jaar, komen hier nog 30 ligplaatsen bij.

Maak kennis met het bestuur

Het Bestuur

Maarten Verwaaijen

Bestuurslid (bouwcommissie)

Pieter Rigter

Penningmeester